Politika společnosti

POLITIKA IS QMS-EMS-BOZP
SPOLEČNOSTI EUROTRADE I-E s.r.o.
Vedení společnosti EUROTRADE IMPORT EXPORT s.r.o., vycházející z angažovanosti pracovníků, znalostí podnikatelské problematiky a řídících schopností vrcholového vedení ,

kteří ve své řídící činnosti mohou ovlivnit jakost, kvalitu životního prostředí a BOZP, se v souladu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 14001:2005 a OHSAS 18001:2008
z a v a z u j e :

Pro úspěšné a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu BOZP, stanovuje vedení společnosti níže uvedenou politiku a cíle :

Politika managementu QMS EMS BOZP na rok 2012

CÍLE QMS-EMS-BOZP na rok 2012